หางาน marketing executive
Society

งาน marketing executive มีหน้าที่ทำอะไรบ้าง

สำหรับผู้ที่มีความสนใจด้านการตลาดและกำลังมองหางานด้านนี้ทำ การหางาน marketing executive เป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ที่รักในการคิดค้นการตลาดรูปแบบใหม่ๆ และชอบที่จะทำการวิจัยทางการตลาด งานตำแหน่งนี้จึงเหมาะกับคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างมาก

          หากคุณอยาก หางาน marketing executive คุณจำเป็นที่จะต้องรู้ข้อมูลต่างๆของงานก่อน เพื่อใช้พิจารณาความเหมาะสมและรูปแบบการทำงานว่าตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่ เราจึงจะมาดูกันว่างานในตำแหน่งนี้มีขอบเขตการทำงานแค่ไหนและมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้าง

          ขอบเขตการทำงานในตำแหน่ง marketing executive มีดังนี้

  • วางแผนและทำวิจัยการตลาด
  • มีส่วนร่วมในการพัฒนาสินค้าต่างๆ
  • ประชาสัมพันธ์สินค้า จัดหาสปอนเซอร์และจัดงานEvent
  • โฆษณาสินค้าและกระจายสินค้า

หน้าที่ของการทำงานในตำแหน่ง marketing executive มีดังนี้

  • โฆษณาสินค้า สร้างสื่อที่มีความน่าสนใจ สื่อสารกับลูกค้า เพื่อทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าและแบรนด์
  • จัดงานต่างๆ และประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงาน
  • ดูแลโซเชียลมีเดียของบริษัทเพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงของกลุ่มลูกค้า
  • อัพเดทข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้กับบริษัท
  • ตรวจสอบและรายงานความเคลื่อนไหวและสถานการณ์ต่างๆของบริษัทคู่แข่ง
  • จัดหาสปอนเซอร์และแหล่งโฆษณา

นี่เป็นขอบเขตและหน้าที่ของ marketing executive ที่ต้องรับผิดชอบ ซึ่งสำหรับผู้ที่กำลังมองหางาน marketing executiveทำอยู่ในขณะนี้อาจจะมีความสงสัยว่าเงินเดือนงานนี้เป็นอย่างไร สำหรับเงินเดือนแล้ว หากคุณได้เป็นmarketing executive ของสินค้าแบรนด์ดังๆเงินเดือนที่คุณได้อาจจะอยู่ที่ 80,000-100,000 บาทหรือมากกว่านั้น นี่จึงเป็นอาชีพที่เงินเดือนสูงเป็นอันดับต้นๆในประเทศไทยงาน และเราจะมาดูว่าตำแหน่งนี้ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างในการทำงาน

คุณวุฒิ    – โดยปกติแล้วผู้ที่จะทำงานในตำแหน่งนี้จะต้องจบปริญญาตรีในสาขาใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้การโฆษณา บริหารธุรกิจ การสื่อสาร ไอที การตลาด หรือจิตวิยา

ทักษะ     การสื่อสาร สำหรับผู้ที่หางาน marketing executive ควรมีทักษะการสื่อสารที่ดีทั้งทางวัจนภาษาและอวัจนภาษา เพราะงานในตำแหน่งนี้ต้องรู้จักการเข้าสังคม มีความจำเป็นต้องติดต่อสื่อสารกับลูกค้าอยู่เสมอ ทั้งการหาสปอนเซอร์ การโฆษณา การพรีเซนต์สินค้า หรือตามงานอีเว้นท์ต่างๆ

– มีทัศนคติที่ดี มีความคิดเชิงบวก และมีความคิดสร้างสรรค์ เพราะงานตำแหน่งนี้ต้องคอยคิดรูปแบบการโฆษณาแบบใหม่ๆไม่ให้ซ้ำกับตนเองและคู่แข่ง จึงต้องมีความคิดที่สร้างสรรค์และไม่ท้อถอยหากงานที่ทำมีอุปสรรคเกิดขึ้น การมีความคิดเชิงบวกจึงช่วยให้งานที่ทำออกมาประสบผลสำเร็จ

– มีทักษะในการวางแผน เพราะรูปแบบงานต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆและวางแผนรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

          ผู้ที่หางาน marketing executive ควรมีทักษะเหล่านี้ติดตัว ทักษะที่กล่าวมาสามารถพัฒนาให้เก่งขึ้นได้ เพื่อให้คุณเป็นคนที่สามารถทำงานนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ