• Exercise
    Health

    ออกกำลังกายที่ฟิตเนสหรือออกกำลังกายเองดีกว่ากัน

                ปัจจุบันนี้คนทุกช่วงวัยต่างให้ความสำคัญในการออกกำลังกายกันมากขึ้น เพราะว่าโรคร้ายที่คร่าชีวิตคนส่วนมากไม่ใช่การตายตามอายุขัย แต่เป็นโรคที่เกิดจากการสะสมของไขมันส่วนเกินบนร่างกาย ดังนั้นหากมีการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับแล้วจะทำให้ร่างกายแข็งแรง ห่างไกลจากการเจ็บป่วย ด้วยเหตุนี้จึงมีการเปิดสถานให้บริการออกกำลังกายหรือฟิตเนสเกิดขึ้นเป็นจำนวนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการออกกำลังกาย จึงมีข้อสงสัยเกิดขึ้นว่าการออกกำลังกายที่ฟิตเนสกับการออกกำลังกายเองที่บ้านหรือตามสถานที่ด้านนอกที่ไหนดีกว่ากัน             ทุกคนที่เข้ามาออกกำลังกายย่อมมีจุดประสงค์ที่ต้องการให้ร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยมากที่สุด ส่วนเหตุผลรองลงมาก็คือต้องการมีรูปร่างที่ดี สมส่วนและสวยงาม แน่นอนว่าการออกกำลังแต่ละแบบจะมีข้อดีและข้อเสียที่ต่างกันไป ซึ่งการที่จะออกกำลังกายในฟิตเนสหรือสนามด้านนอกล้วนเป็นการออกกำลังกายที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายได้ทั้งสิ้น แต่การที่จะบอกว่าออกกำลังกายที่ไหนดีกว่ากันนั้น ไม่สามารถตัดสินได้ เพราะว่าหากทำการถามคนสิบคนเราก็จะได้ตำตอบที่ต่างกันออกไป ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบและความจำเป็นของผู้ที่ต้องการออกกำลังกาย             การออกกำลังในฟิตเนสนั้นมีความสะดวกสบายด้านอุปกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษาด้านการออกกำลังกาย การเดินทางและสถานที่ในการออกกำลังกาย เพราะว่าฟิตเนสที่เปิดให้บริการจะอยู่ในที่ชุมชน เดินทางไปสะดวก มีเวลาในการใช้งานที่เหมาะกับคนที่ต้องทำงานประจำ แต่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเข้าไปใช่บริการด้วยเช่นกัน             สำหรับการออกกำลังกายตามสถานที่ด้านนอก เช่น สวนสาธารณ สนามกีฬาที่เปิดให้บริการกับผู้ที่ต้องการออกกำลังกายนั้น ก็มีบรรยากาศที่ต่างจากออกกำลังกายในฟิตเนสอย่างสิ้นเชิง เพราะที่นี่จะได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้จริง ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าไปใช้บริการ แต่ก็มีขีดจำกัดด้านเวลา เพราะมีเวลาเปิดปิดที่เร็ว บางคนอาจอยู่ห่างต้องเสียเวลาเดินทางที่ค่อนข้างนานกว่าจะได้ออกกำลังกาย และรูปแบบการออกกำลังกายจะต้องศึกษาด้วยตนเองไม่มีผู้แนะนำ ซึ่งเหมาะกับการออกกำลังกายแบบพื้นฐาน เช่น การเดิน การวิ่ง เป็นต้น             การที่จะระบุว่าการออกกำลังกายที่ไหนดีนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้ที่ต้องการออกกำลังกายนั่นเอง แต่ไมว่าจะออกกำลังกายที่ไหน ไม่ว่าจะเป็นที่ฟิตเนสหรือตามสวนสาธารณก็ถือว่าเป็นผลดีต่อร่างกายแน่นอน

    Comments Off on ออกกำลังกายที่ฟิตเนสหรือออกกำลังกายเองดีกว่ากัน